1. Kader

De SMERGY-campagne biedt met hun wedstrijd < So you think you can SMERGY?! > een platform aan voor jongeren die begaan zijn met ecologie. Het delen van foto’s met acties tegen de klimaatverandering geeft de SMERGY-campagne meer bereik en draagt bij tot een gemeenschap die een gelijke visie hebben.

2. Deelnemers

Elke persoon wonende te België en met een minimum leeftijd van 18 jaar kan deelnemen.

3. Condities van de deelname

De deelnemers aanvaarden de algemene voorwaarden die de volgende verklaringen bevatten:

• Elke deelnemer is wonende te België en heeft een minimum leeftijd van 18 jaar. Elke deelnemer mag één of meerdere foto’s uploaden met een bijpassende beschrijving waarbij telkens de hashtag #smergy moet gebruikt worden. De foto’s mogen geplaatst worden door gebruik te maken van Google+, Instagram, Pinterest en/of Twitter account of de foto’s zijn rechtstreeks te uploaden via de website www.smery.be/nl.

• Alle foto’s worden gepubliceerd op de website www.smery.be/nl. Er kan een stem worden uitgebracht op de foto’s die op site geplaatst worden.

• De foto’s met behorende beschrijvingen moeten geassocieerd worden met een sensibiliserende maatregel.

• De foto’s met behorende beschrijvingen mogen niet/geen

- kwetsend zijn of de rechten schenden van privé leven.

- geweld uitlokken, schenden van minderjarigen of pornografische inhoud bevatten.

- politieke of extreme religieuze boodschap bevatten.

- racistische, sexistische of discriminerende boodschap bevatten op welke wijze ook.

- evenementen, merken, personen, politieke groepen of partijen promoten.

• De uploads die niet voldoen aan de voorwaarden die hier beschreven zijn, mogen verwijderd worden van www.smergy.be/nl zonder de deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.

• Door deelname geven de deelnemers hun toestemming om hun persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en gebruiken. Deze gegevens vallen onder het beleid van gegevensbescherming.

• De deelnemers zijn het er mee eens dat CORE cvba-so de toestemming krijgt om de foto’s, teksten en beschrijvingen te gebruiken met de hashtag #smergy voor editoriale doeleinden. Het gebruik hiervan is volledig gratis.

4. Stemmen

• Tijdens het voorloop van de wedstrijd heeft elke gebruiker het recht om elke dag te stemmen op één foto op de website www.smergy.be/nl dit is onafhankelijk van het feit dat de persoon een foto heeft gepost of niet.

• Meerdere stemmen per persoon (bijvoorbeeld door gebruik te maken van technische hulpmiddelen of andere vormen die de regels van de stemming zouden schenden) zijn niet toegelaten. Als dit wordt ontdekt dan worden alle ongeldige stemmen verwijderd.

Uitzondering: De foto’s mogen een enkele keer positief beoordeeld worden op de websites waar ze initieel gepubliceerd werden (Google+, Twitter, Instagram, Pinterest).

• Als er een overtreding van de regels voor het stemmen of eender welk misbruik plaatsvindt, hebben we het recht om elke stem te controleren tot het einde van periode waarbij mensen kunnen stemmen.

5. Prijs

De deelnemers die de meeste stemmen behaalden winnen de fotowedstrijd. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail binnen 48 uur na afloop van de wedstrijd. Als een winnaar zich niet kan melden binnen een week na een notificatie gekregen te hebben, kan de prijs doorgegeven worden. De prijzen worden verstuurd via post.

6. Duur van de wedstrijd

De fotowedstrijd <So you think you can SMERGY> beginnende van 9 maart 2015 en eindigt op 1 april 2015. Er mogen foto’s geplaatst en op gestemd worden tot en met de laatste dag van wedstrijd.

7. Divers

Als het nodig is, kunnen de gebruiksvoorwaarden verder onderbouwd worden. De deelnemers waarvan de bijdragen niet voldoen aan paragraaf 3 kunnen uitgesloten worden van de wedstrijd.