Wie is SMERGY?

SMERGY is een campagne voor studenten en voor stagairs, kortom voor alle jonge mensen; een Europese campagne bovendien die tot augustus 2016 zal lopen in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Frankrijk, Zweden en Denemarken.

CORE - Cooperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik

CORE is een onafhankelijke coöperatie waar het dagelijks bestuur in handen is van KU Leuven-masterstudenten industrieel ingenieur. CORE focust op zowel technische als educatieve en sensibiliserende projecten die rechtstreeks gelinkt zijn aan duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik. Ze doen dit volgens de ICA ideologie van coöperatief ondernemen.

De studenten realiseren de projecten in het kader van het postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs.

www.thinkcore.be
www.innoverendondernemen.be 

co2online

De Duitse non profit vereniging co2online voert sinds 2003 campagne in Duitsland over energie efficiëntie en klimaat protectie. hun doel is om de gebruiker individueel te informeren over een energie efficiënte levensstijl en om hen aan te moedigen tot verdere acties.

http://www.co2online.de/

COREN - Coordination Environment

COREN is een non profit vereniging die sinds 1994 actief is op vlak van milieu en duurzame ontwikkeling. Hun doel is het verhogen van de bewustwording van de actoren binnen onze samenleving, om de toekomstige generaties te onderrichten door het ontwikkelen van didactisch materiaal en om milieu management tools te ontwikkelen aangepast aan het publiek waarmee ze werken.

www.coren.be

 

 

Jongeren Milieu Actief/ Vereniging Milieudefensie

JMA (Jongeren Milieu Actief) is de jongerenafdeling van Milieudefensie (link toevoegen) en voert de campagne in Nederland uit. JMA wordt gerund door en voor jongeren en heeft haar eigen bestuur, beleid en plannen. JMA ontwikkelt zelf of in samenwerking met partners verschillende campagnes, projecten en acties op het gebied van milieu en duurzaamheid. Dat doet JMA altijd op een positieve, originele en een tikkie rebelse manier. JMA is het platform waar jongeren dat op eigenwijze wijze kunnen doen. Daarmee kan JMA uiteindelijk de besluitvorming over milieu en duurzaamheid ten behoeve van jongeren beïnvloeden. Wij maken jongeren graag bewust van het feit dat zij zelf de wereld van vandaag kunnen beïnvloeden. JMA kiest voor een duurzame rechtvaardige wereld. Nu en in de toekomst, hier en daar.

http://www.jma.org

ALE Lyion- Agence Locale de l’Energie de l’Agglomération Lyonnaise

ALE Lyon is het lokale energie agentschap van Lyon. Het is opgericht in 2000 om acties te implementeren die met energie efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en groene gebouwen te maken hebben voor alle lokale stakeholders. Het agentschap werkt voornamelijk door bewustmaking en advies voor de burgers, lokale autoriteiten en sociale huisvesting bedrijven

http://ale-lyon.org/

 

 

Austrian Energy Agency

Het Austrian Energy Agency is het nationale expertisecentrum voor energie. Nieuwe technologieën, hernieuwbare energiebronnen en energie efficiëntie zijn de focuspunten van hun wetenschappelijke activiteiten. Ze zijn een onafhankelijke denktank die kennis beheert, zorgt voor een gefundeerde basis voor het nemen van beslissingen en suggesties ontwikkelt voor de implementatie van energie-gerelateerde maatregelen en projecten.

http://www.energyagency.at/

EC Network

EC Network is een onafhankelijke Deens consultant, onderzoek en communicatie bedrijf dat opgericht is in 2000. De missie van EC Network is om een professionele bijdrage te leveren tot de disseminatie van duurzame energie en milieu systemen. Het bedrijf bezit expertise en ervaring om op eender welk niveau van het proces hulp aan te bieden aan energie- en milieuprojecten. Hun kerngebieden houden in: Energie efficiëntie; hernieuwbare energie; strategische energie planning; communicatie en disseminatie en capaciteitsopbouw.   

www.ecnetwork.dk

Swedish Society for Nature Conservation - SSCN

SSNC is een liefdadige milieuvereniging. Ze dragen kennis uit  via eigen magazines en persmateriaal, ze brengen de milieubedreigingen in kaart, stellen oplossingen voor, beïnvloeden politici en autoriteiten, zowel nationaal als internationaal en organiseren seminaries, debatten en conferenties. Ze hebben 203.000 leden. Klimaatverandering, zeeën en visvangst, wouden, landbouw en milieu-verontreiniging zijn de prioriteiten van hun werk.

http://www.naturskyddsforeningen.se/

 

 

Young Friend of the earth/BUNDjugend

BUNDjugend is de onafhankelijke jeugdafdeling van BUND (Friends of the earth Duitsland) met momenteel 58000 leden die zich engageren om campagne te voeren en projecten op poten te zetten om het milieu te beschermen. Nationaal strijden ze met creatieve acties voor een landbouw omslag, klimaat rechtvaardigheid, duurzame consumptie en 100% hernieuwbare energie.

Senercon

Senercon is in 1992 opgericht met de bedoeling om privé huishoudens aan te moedigen om hun energie efficiëntie te verhogen en om energie te besparen. Sinds 2000 biedt Senercon gratis online energie advies aan voor iedereen. Het businessmodel van Senercon luidt als volgt: gratis computer/web gebaseerd advies aanbieden gesubsidieerd door gemeenten en de overheid opdat iedereen zicht zou krijgen over zijn eigen energiegebruik.

http://www.senercon.de/

Hochschole Fresenius (HSF, Fresenius University of Applied Sciences)

De Fresenius University of Applied Sciences is één van de grootste en meest gerenommeerde privé educatie instituten in Duitsland. Met zijn zetel in Idstein, dichtbij Frankfurt, kan de universiteit trots terugblikken op meer dan 160 jaar aan wetenschappelijke en academische expertise. Andreas Homburg is Professor van economische psychologie aan de HSF. Zijn onderzoek handelt over het begrijpen en reguleren van milieu-relevant gedrag (bijvoorbeeld energie efficiëntie) in huishoudens, gemeenschappen en verenigingen. Daarbuiten is hij een expert in het begeleiden en het evalueren  van pro-milieu campagnes.

http://www.hs-fresenius.de