IEE

Intelligent Energy - Europe (IEE) biedt een helpende hand aan verenigingen die duurzaam energiegebruik willen verbeteren. Sinds hun oprichting door de Europese Commisie in 2003 is het programma onderdeel van een brede push om een energie intelligente toekomst voor ons allemaal te creëren. Het ondersteunt het Energie efficiëntie en hernieuwbare energiebeleid van de Eruopese Unie met het zicht op het behalen van de EU 2020 doelstellingen (20% minder uitstoot van broeikasgassen, een verbetering van 20% in energie efficiëntie en 20% hernieuwbare energie).

Intelligent Energy Europe - een succesverhaal

IEE creëert betere condities voor een duurzame energetische toekomst, en dit op verschillende vlakken zoals hernieuwbare energie en energie efficiënte architectuur, industrie, consumenten producten en transport. De verwachting is daarbij dat Europa zijn competitiviteit, veiligheid, energietoevoer en innovaties zal verhogen voor de volgende jaren. Sinds 2013 is het programma open voor alle EU lidstaten, plus Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein, Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië. Een budget van € 730 miljoen is beschikbaar gesteld om projecten te starten en te ondersteunen.

Energie Efficiëntie in Horizon 2020

Sinds 2014 is IEE geïntegreerd in Horizon 2020, het grootste EU onderzoek en innovatie programma ooit, waarbij bijna € 80 miljard aan fondsen beschikbaar zijn gedurende 7 jaar (van 2014 tot 2020). Het totaal aan opzij gezet budget voor energie efficiëntie is bij benadering € 100 miljoen voor 2014 en een volgende € 100 miljoen voor 2015.

Meer informatie over het programma vind je op de website van de Europese commissie. http://ec.europa.eu/energy/intelligent/